Disclaimer

Cookiebeleid
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Disclaimer
* De op www.detinnenroos.com weergegeven informatie is slechts indicatief en informatief bedoeld.

* Het is bezoekers van deze site ook niet toegestaan de weergegeven informatie aan te wenden voor eigen gebruik dan wel als informatiebron voor derden.

* De Tinnen Roos zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen schriftelijke goedkeuring door De Tinnen Roos is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de informatie.

* Het is niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de webwinkel www.detinnenroos.com.

* Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die De Tinnen Roos aan haar webwinkel besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.